14Dhjetor2017

Reagim ndaj deklaratave të BDI-së lidhur me votuesit fiktiv

19.02.2014 - Ato që vjedhin bashkë, dinë edhe ti fshehin gjurmët por kur ndahet gjahu fifti-fifti

Është i palëndë reagimi i BDI-së lidhur me votuesit fiktiv. Ato së pari duhet të japin përgjigje:

1.Pse deri tashë nuk kanë reaguar por me votuesit fiktiv kanë ndihmuar veten dhe VMRO-DPMNE-në në shumë cikle zgjedhore.

2. Pse çuditet sekretari BDI me votuesit fiktiv ku përgjegjësinë mbi azhurnimin dhe mirëmbajtjen e listave të votuesve e mban Ministria e drejtësisë e cila bën azhurnimin e informatave të siguruara nga Ministria e punëve të brendshme dy herë në vit dhe të dhënave nga autoritet të tjera. Pse ato si parti që ka ministrin e drejtësisë nuk e kan bërë këtë punë apo kanë dashtëti ndohmojn VMRO DPMNE-së.

3. Pse nuk u implementuan në tërësi vrejtjetë e OSBE-së në Maqedoni, nëpërmjet ODIHR-së që ka monitoruar në vazhdimësi ciklet zgjedhore ne vend dhe ka dhënë rekomnadime për pastrimine listave zgjedhore dhe eleminimin e votuesve fiktiv.

4. Pse e heshtin regjistrimin e popullësisë. Votuesve fiktiv janë rezulltat I dështimit të regjistrimit të popullësisë mungesa e operacioni statistikor i regjistrimit të popullatës rezidente në vend. Një kohë të gjatë në opinion qarkullon teza se në regjistrin e votuesve të Republikës se Maqedonisë figurojnë me shume votues(fiktiv) se sa ka ne realitet, edhe atë duke u bazuar në të dhënat e regjistrimit të vitit 2002.DK

5. Pse në komuna të caktuara si Resnja e të tjera ka më shumë votues se banorë.

Izet Zeqiri -  Sekretari i RDK-së 

Shih tabelën: